Lær de basale og overordnede funktioner i dit kamera et kende. Her finder du lille guide til kameraets funktionshjul. Kameraets funktionsjul er med til at styre størstedelen af dit kamera. I denne tekst vil vi gennemgå hver program/funktion på kamerafunktionshjulet. Der er stor forskel på programmerne f.eks. er nogle programmer er bedre til bevægelse end andre. At lære funktionshjulet at kende er ligesom at lære dit kamera at kende.

AUTO

AUTO står for automatisk og når du anvender denne kamerafunktion vil kameraet tage styringen og selv finde ud af lys og hvilken type billede den tager. Kameraet vil som sagt selv vurdere lyset og derfor vudere den også automatisk om der skal anvendes blitz.

P

P står for program og er et halv automatisk kamerafunktion, som giver mulighed for selv at tage mere af styringen f.eks. bestemmer du selv om blitzen skal anvendes eller ej. Blitzen aktiveres af blitz knappen på siden. Udover at styre blitzen kan man styre hvidbalancen, autofokusområde og ISO.

TV/S

TV/S står for lukkertiden og er en funktion hvor du selv har styringen over vor hurtigt billedet bliver taget.  Når man bruger denne kamerafunktion justeres blænde automatisk. Det er en fordel at bruge denne funktion når man skal tage billeder af motiver i bevægelse. Ved at bruge en hurtig lukkertid kan du fange motiver i bevægelse skarpt. Hvis du derimod gerne vil have effekten af bevægelse skal du anvende en langsommere lukkertid. Det er nemt at høre forskellen på en hurtigt og langsom lukkertid på kameraet – dog skal man huske at hovedmotivet skal være stille eller at følge bevægelsen af hovedmotivet.

AV/A

AV/A på kameraets funktionshjulet står for blænde og giver dig muligheden, for at styre blænden og dybdeskarpheden i billedet. Ved brug af denne funktion justeres lukkertiden selv i forhold til den valgte blænde. Denne kamerafunktion er god til portrætter og kan være med til at indsnævre fokusområdet og fremhæve motivet i billedet. Jo lavere blændetal jo større blænde åbning og jo mere indsnævring og fokus.

M

M står for manuelt og og giver dig muligheden for at styre både lukkertiden og blænden. Du har selvfølgelig også muligheden for at styre mange andre kamerafunktioner som hvidbalance, autofokusområde og ISO. Hvis du gerne vil arbejde med manuelt styring af dit kamera er det vigtigt at tænke over lyset og lukkertiden.